All consultanta de mediu at vireo.ro!

Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului de mediu pentru planuri şi programe

Avizul de mediu pentru planuri şi programe (PUG,PUZ,PUD) reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării. Avizul de mediu se obtine in urma derularii procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), procedura ce este coordonata si condusa de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului la nivel regional (aferenta zonei de interes).

In vederea emiterii acestui aviz beneficiarul/titularul proiectului sau programului inainteaza catre autoritatea competenta pentru protectia mediului prima versiune a planului sau programului. In urma organizarii grupurilor de lucru, la care participa reprezentanti ai tuturor autoritatilor publice interesate, se definesc conditiile de implementare a ale planului/programului si se elaboreaza raportul de mediu. Raport de mediu este parte a documentaţiei planurilor sau programelor, care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele sale raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă, conform legislaţiei în vigoare. In cadrul procedurii se realizeaza evaluarea de mediu ce consta in elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (SEA) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborarii lor si inainte de a fi adoptate. Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin Hotararea guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu

Avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, încetarea activităţii, faliment, având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile menţionate anterior.

Documentatia tehnica necesara obtinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu cuprinde:

•bilant de mediu – nivel I (si raport la bilant de mediu nivel I)

•bilant de mediu – nivel II (si raport la bilant de mediu nivel II)

Bilanţul de mediu reprezinta lucrarea elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu şi care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului

Documentatie tehnica necesara obtinerii acordului/acordului integrat de mediu

Acord de mediu reprezinta actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului.Documentatiile ce stau la baza emiterii acordului de mediu sunt Notificarea, Memoriul de prezentare si Raportul privind impactul asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului este procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.

Acordul de mediu este valabil pe toata durata de realizare a lucrarilor pentru care a fost eliberat. In cazul in care pe parcursul realizarii proiectului se produc modificari importante ale acestuia sau apar elemente noi care nu au fost cunoscute la momentul emiterii acordului, poate fi necesara revizuirea acestuia si in anumite situatii chiar refacerea studiului de impact. Acordurile de mediu pot fi emise de catre Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului (APM), Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului (ARPM) sau Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), in functie de dimensiunea si localizarea proiectului. De asemenea, pentru situatiile speciale este necesara obtinerea acordului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” (ARBDD) sau Autoritatea Publica Centrala pentru Protectia Mediului (in prezent Ministerul Mediului si Padurilor - MMP).

Legislatia care sta la baza desfasurarii procedurii de emitere a acordului de mediu, respectiv elaborarii documentatiilor aferente: HG 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private; Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de mediu

Autorizaţie de mediu reprezinta actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune.

Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de mediu cuprinde dupa caz, in functie de specificul activitatii desfasurate si a impactului posibil pe care il poate produce asupra mediului:

•fisa de prezentare si declaratie

•bilant de mediu – nivel I (si raport la bilant de mediu nivel I)

•bilant de mediu – nivel II (si raport la bilant de mediu nivel II)

Bilanţ de mediu reprezinta lucrarea elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul obţinerii autorizaţiei de mediu, şi care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu (ACPM) este, dupa caz, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului (MMP), Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), Agentia Regionala pentru Protectia Mediului (ARPM) sau Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului (APM). Reglementarile cu privire la procedura de emitere a autorizatiei de mediu sunt cuprinse in cadrul Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, care stabileste conditiile de solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu, coroborata cu Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei integrate de mediu

Autorizaţia integrată de mediu reprezinta actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

Principiul care guverneaza evaluarea impactului asupra mediului pentru activitati ce necesita obtinerea unei astfel de autorizatii este comparatia cu BAT-urile (best available techniques = cele mai bune tehnici disponibile). Cele mai bune tehnici disponibile reprezinta stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

•tehnicile se refera deopotrivă la tehnologia utilizata şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;

•disponibile se refera la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;

•cele mai bune - se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său;

In vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu titularul activitatii / operatorul are obligatia sa depuna la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului formularul de solictare, intocmit conform modelului din anexa nr. 1 la ordinul 1158/2005 si raportul de amplasament, intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general. Raportul de amplasament reprzinta documentaţia elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu şi care evidenţiază starea amplasamentului, situaţia poluării existente înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei şi oferă un punct de referinţă şi comparaţie la încetarea activităţii.

Procedura care sta la baza desfasurarii procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu se desfasoara conform: ordonantei de urgenta nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin legea nr. 84/2006 si modificata de O.U.G. nr. 40/2010 si ordinul 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin ordinul nr. 1158/2005.

Despre noi

pix

Vireo Enviroconsult este o societate cu capital romanesc infiintata in anul 2011 de o echipa de tineri ingineri, specializati in diferite domenii, al caror scop comun era acela de a oferi servicii complete de consultanta de mediu. Toata echipa detine o baza solida de cunostinte, acumulate atat prin desfasurarea activitatii in cadrul unor companii internationale cat si prin experientele proprii. Profesionalismul si seriozitatea de care au dat dovada in cadrul proiectelor, in care au fost implicati ca elaboratori sau coordonatori, ii recomanda pentru lucrari similare.

Viziune

Noi privim mediul ca pe cel mai bun prieten si de aceea incercam sa punem in aceeasi relatie clientii nostri. Mediul ne da hrana, ne da apa, ne da locul unde traim, ne da energia, ne da momentele de relaxare. Daca el este atat de darnic cu noi si noi trebuie sa fim darnici cu el.
Colectarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea si epurarea apelor uzate, captarea si filtrarea gazelor arse, amenajarea de spatii verzi reprezinta masuri pe care trebuie sa le aplicam cu totii. Speram ca implementarea unor astfel de masuri sa se faca fiind constienti de importanta si nu din obligatia de a respecta prevederile legislative.