All consultanta de mediu at vireo.ro!

Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarirea apelor

Aviz de amplasament

Amplasarea in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie, de noi obiective economice si/sau sociale, amplasarea unor obiective si desfasurarea de activitati in zonele de protectie ale platformelor meteorologice, precum si pe o distanta de 500 m in jurul acestora sunt permise numai in baza unui aviz de amplasament. Avizul de amplasament se emite de catre AN "Apele Romane", de catre directiile bazinale ale acesteia sau de Administratia Nationala de Meteorologie, conform competentelor stabilite prin norme metodologice privind avizul de amplasament.

Aviz de gospodarirea apelor

Orice agent economic care desfasoara activitati ce presupun utilizarea apei are obligatia de a obtine un Aviz de gospodarirea apelor. Avizul de gospodarire a apelor reglementeaza regimul lucrarilor si activitatile cu efecte potential negative asupra apelor.

Notificarea inceperii executiei lucrarilor

Notificarea inceperii executiei se solicita pentru lucrarile si categoriile de activitati precizate in ordinul nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punct de vedere al gospodaririi apei. Pentru aceste situatii nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor. Continutul documentatiei tehnice pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor va fi cel prevazut in Ord. 799/2012 si cuprinde memoriu tehnic, breviar de calcul, piese desenate, avizul detinatorilor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurare (daca este cazul), certificatul de urbanism, certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, alte documente necesare, dupa caz. Administratia Nationala Apele Romane, Directiile de Ape teritoriale si Sistemele de Gospodarirea Apelor pe raza teritoriului in care este propusa investitia, in functie de complexitatea folosintei de apa.

Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de gospodarirea apelor

Autorizatie de gospodarirea apelor

Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul care conditioneaza tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi si a celor existente construite pe ape sau care au legatura cu apele. Autorizatie de gospodarirea apelor este necesara pentru lucrarile si categoriile de activitati desfasurate pe ape sau care au legatura cu apele, pentru care este necesara solicitarea si obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceste tipuri de lucrari sunt mentionate in anexa 1 la ordinul nr. 662/2006 privind aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

Notificarea punerii in functiune a lucrarilor

Notificarea inceperii executiei se solicita pentru lucrarile si categoriile de activitati precizate in ordinul nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punct de vedere al gospodaririi apei. Pentru aceste situatii nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor.Emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor se realizeaza in baza unor documentatii tehnice al caror continut trebuie sa respecte prevederile din ordinul nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Despre noi

pix

Vireo Enviroconsult este o societate cu capital romanesc infiintata in anul 2011 de o echipa de tineri ingineri, specializati in diferite domenii, al caror scop comun era acela de a oferi servicii complete de consultanta de mediu. Toata echipa detine o baza solida de cunostinte, acumulate atat prin desfasurarea activitatii in cadrul unor companii internationale cat si prin experientele proprii. Profesionalismul si seriozitatea de care au dat dovada in cadrul proiectelor, in care au fost implicati ca elaboratori sau coordonatori, ii recomanda pentru lucrari similare.

Viziune

Noi privim mediul ca pe cel mai bun prieten si de aceea incercam sa punem in aceeasi relatie clientii nostri. Mediul ne da hrana, ne da apa, ne da locul unde traim, ne da energia, ne da momentele de relaxare. Daca el este atat de darnic cu noi si noi trebuie sa fim darnici cu el.
Colectarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea si epurarea apelor uzate, captarea si filtrarea gazelor arse, amenajarea de spatii verzi reprezinta masuri pe care trebuie sa le aplicam cu totii. Speram ca implementarea unor astfel de masuri sa se faca fiind constienti de importanta si nu din obligatia de a respecta prevederile legislative.